บทนำ

พระพุทธเจ้า
(เจ้าชายสิทธัตถะ)

อริยสัจ 4

อริยมรรค8

ศีลห้า

เกร็ดน่ารู้

การบริจาค

 


 ศีลห้า: ข้อบัญญัติพื้นฐานของชาวพุทธ


1. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สัตว์และคนอื่น

2. ไม่ลักทรัพย์ ไม่ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วถือเอามาเป็นของตน

3. ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ผิดลูกเขาเมียใคร ให้ซื่อสัตย์ในคู่สามีภรรยาตน

4. ไม่พูดเท็จ ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียดหรือให้ร้ายผู้อื่น

5. ไม่เสพสุรา เครื่องดองของเมาและยาเสพติดทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้คนขาดสติ ทำผิดศีลทั้ง 4 ข้อข้างต้นได้โดยง่าย

 

 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved