ยินดีต้อนรับสู่ วัดยุโรป

สภาพสังคมทางโลกที่ตึงเครียดในทุกวันนี้เป็นแรงผลักดันให้ผู้คน
ทางซีกโลกตะวันตก หันหน้าเข้าสู่ธรรมะแห่งพระพุทธศาสนามากขึ้นทุกวัน
และด้วยการดำเนินกิจของคณะสงฆ์พระธรรมทูตผู้เผยแผ่ศาสนาในยุโรป
ช่วยให้เราได้เริ่มนำพาตนเข้าสู่ศาสนาอันเก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก


ในวัดยุโรป ท่านจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

วัดไทยและคณะสงฆ์

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมเวบไซด์ของเรา

 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved