บทนำ

วิธีการ

สุขภาพ

สมาธิ

 

 

 

นับล้านคนที่ได้ใช้การเจริญสมาธิเพื่อการผ่อนคลายและสุขภาพใจที่ดี
ภาวะตึงเครียดจะมลายไปและคุณสามารถรักษาเยียวยาความทุกข์ให้หมดไปได้ด้วยสมาธิ

หากคุณมีจิตใจที่สงบ คุณจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของคุณได้ เมื่อคุณตั้งใจ
พิจารณาด้วยใจจดจ่อได้ว่าสิ่งใดสำคัญในชั่วขณะนั้น

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นชาวพุทธถึงจะสามารถเจริญสมาธิได้
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อมใสศาสนาเราทุกคนสามารถพัฒนาจิตได้ด้วยการทำสมาธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved