Intro

Buddha (Siddhartha Gautama)

Fyra ädla sanningarna

Åttafaldiga vägen

Fem Levnadsregler

 

Vett och etikett

Gåvor

 


 

Den heliga åttafaldiga vägen som leder till Nirvana

Rätt Kunskap
Förståelse för det Buddistiska trossystemet

Rätt Beslut
Förstå syftet med att följa Buddhas läror

Rätt Tal

Undvik skadligt språk och ljug inte

Rätt Handlande
Följ de Fem Levnadsreglerna

Rätt Levnadssätt
Orsaka inte andra skada, direkt eller indirekt

Rätt Strävan
Ersätt dåliga tankar med positiva angenäma tankar

Rätt Tänkande
Fokucera dina tankar på din kropp under meditation

Rätt Meditation
För effektiv meditation

 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved