Intro

Buddha (Siddhartha Gautama)

Fyra ädla sanningarna

Åttafaldiga vägen

Fem Levnadsregler

 

Vett och etikett

Gåvor

 De fyra ädla sanningarna

Sanningen om lidandet
Lidandets frö finns även i lycka och inget varar för evigt

Sanningen om lidandets uppkomst
Människans livstörst, våra gärningar ger konsekventer

Sanningen om lidandets upphävande
Förintelse av livstörsten och alla begär

Sanningen om vägen till lidandets upphävande
Den åttafaldiga vägen

 

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved