พระพรหมสิทธิ
(เจ้าคุณธงชัย)


พระราชภาวนาจารย์
(เจ้าคุณทัตตะ)


พระเทพพุทธิมงคล
(เจ้าคุณสวัสดิ์)


พระราชธีรคุณ
(เจ้าคุณบุญเรียน)
 


พระครูสุตพุทธิชัช
(พระครูบุญทิน)


พระครูภาวนาวรสิทธิ
(พระครูหน่อย)


พระครูปลัดเอกพล


พระชัยวัฒน์


คุณโยฮาน แวร์น

 

กราบขอบพระคุณ
และขออนุโมทนาบุญ
ที่ท่านได้ร่วมสร้างรากฐาน
แห่งความเป็นหนึ่งเดียว
แก่เหล่าพุทธศาสนิกชนในยุโรปอาจารย์พิณทิพย์
แก้วประไพ
       

Copyright © 2011 Wat Europe. All rights reserved